Burzum


Helvete: Historien om Norsk Black Metal (2020)
:

:

:
1. Ingenting for Norge ( )
2. "Det är jag som är döden" (" , ")
3. Helvete åpner ( )
4. Føniks ()

: 30.09.2020
© 2020 NRK (Norsk Rikskringkasting AS)  Burzum ()
Burzum ()

© 1991-2024 Burzum | : |