Burzum
NEWSBIOGRAPHYDISCOGRAPHYPHOTOSLIBRARYDOWNLOADSCONTACTS

LIBRARY

Brev til Dagbladet

[Vi velger å sette opp dette dokumentet slik at flere kan få innsikt i hvilke fakta sensasjonspressen utelater og fordreier. Hele saken er forøvrig uinteressant synes vi, men siden tydeligvis mange andre leser slikt kan de like gjerne få med seg sannheten når de først er i gang.]

Ang. påstander i en artikkel med navn "Hatets nettverk", trykket i Magasinet Lørdag 1. desember 2001 a. y. p. s.

I den aktuelle artikkelen. på side 22 i Magasinet. kan vi lese følgende: "Han (Tor Bach fra Monitor) tror likevel ikke at Tvedt utgjør en reell fare på lang sikt. Mer truende oppfatter han gammelnazistene som sprer propaganda gjennom sine nettverk. Samt ei økende gruppe av unge, såkalt intellektuelle og tidligere ustraffede enkeltpersoner som sitter i lukkede rom og sprer propaganda fra bl. a. Varg "Greven" Vikernes. Fra fengselscella driver han Norsk Hedensk Front. Ifølge Monitor er dette den eneste norske organisasjonen som har medlemskap i den amerikanske hvite borgerrettsbevegelsen National Alliance. I fjor overtok lederen nazisten William Pierce, Vargs plateselskap "Cymophane Records". På den måten er Greven blitt en del av Pierces nazirockimperium, samt at Pierce har fått direkte kontakt med det nynazistiske miljøet i Norge og Europa. Da kan miljøet begynne å utgjøre en fare." Sitat slutt.

Videre påstås det i denne artikkelen at Norsk Hedensk Front: "Ledes av Varg Vikernes".

I desember i fjor (2000) påstod Monitor på sine nettsider at Cymophane Records var oppkjøpt av William Pierce. 17. februar 2001 gjenga Dagbladet disse påstandene i Magasinet i et intervju med William Pierce.

Første gang jeg hørte at William Pierce skulle ha kjøpt opp og/eller overtatt Cymophane Records var da jeg leste en utskrift fra Monitors nettsider, i desember 2000 a. y. p. s. Jeg tok det ikke særlig seriøst at Monitor skrev dette, men da jeg så disse feilaktige påstandene gjengitt i Dagbladet fant jeg ut at det tydeligvis var flere som trodde det samme. Jeg henvendte meg til Pierce og vi fant til slutt ut at det hele bygget på en misforståelse. Pierce var ført bak lyset av en person som med gode hensikter hadde "tilbudt" ham mitt firmanavn, og da det ble klart for Pierce at denne personen, en tysker, slett ikke hadde anledning til å "gi" ham retten til å benytte seg av mitt firmas varemerke sluttet han med det. Adressen til Cymophanes internettsider, som Pierce allerede hadde startet opp, ble overført til personer i Skandinavia, og dermed var den saken ute av verden.

William Pierce trodde selv at han hadde retten til å bruke Cymophane varemerket, men han har aldri innehatt denne retten. Pierce har altså aldri overtatt eller kjøpt Cymophane Records. Informasjonen Monitor og Dagbladet kommer med er altså feil.

Dette er en sak som ble ferdigbehandlet for snart et år siden, og likevel har ikke hverken redaksjonen i Monitor eller journalistene i Dagbladet klart å få med seg dette. Det eneste disse hadde trengt å gjøre var å gå inn på internettsidene til Cymophane eller gjøre noe så enkelt som å sjekke Brønnøysund-registeret for å finne ut hvem som står som eier av Cymophane, så ville sannsynligvis denne misforståelsen vært unngått. Det har tydeligvis heller ikke falt noen av de involverte inn å spørre meg om hvordan denne saken forholder seg. Dette er slett arbeide av Dagbladets journalister.

Påstanden om at jeg driver Norsk Hedensk Front fra fengselscellen er også direkte, og i og for seg innlysende, feil. Hvis disse "ekspertene" i Monitor hadde visst noe om Norsk Hedensk Front (herefter NHF) ville de ha sagt som sant er, nemlig at NHF er en bevegelse som har som mål å fremme norsk kultur i Norge. Noen medlemmer i NHF deltar ellers på et panskandinavisk kulturprosjekt, sammen med danske og svenske samarbeidspartnere, kalt KulturOrgan Skadinaujo, som består av et tidsskrift som har til hensikt å fremme skandinavisk kultur, samhold og samfølelse i de skandinaviske nasjonene.

Jeg har ingenting med driften av KulturOrgan Skadinaujo å gjøre, jeg har heller ingenting med driften av NHFs internettsider å gjøre, og foruten å innimellom ha sendt noen artikler til de ansvarlige i NHF gjennom lovlige kanaler, har jeg slett ikke hatt noe med NHF å gjøre de siste årene. Det er altså også feil å påstå at jeg driver NHF fra fengselscellen. Det er faktisk flere måneder siden jeg sist hørte fra noen i NHF, og vi har dermed altså ikke engang særlig hyppig kontakt. At jeg var en av grunnleggerne av NHF betyr ikke at jeg er "lederen" eller at jeg driver NHF. Jeg forstår at Monitor og andre venstreekstremister ønsker at jeg og andre anderledestenkende skal bli underlagt ennu strengere sensur, enten vi er i fengsel eller ei, og at vi skal få våre ytringsmuligheter ennu mer innskrenket, men jeg vil foreslå at Monitor oppfordres av Dagbladet o. a., til å i det minste forholde seg til virkeligheten slik den er, og komme med påstander som i alle fall har et fnugg av sannhet i seg.

Norsk Hedensk Front har heller ikke "medlemskap i den amerikanske hvite, borgerrettsbevegelsen National Alliance" som den aktuelle avisartikkelen påstår. NHF har aldri hatt et slikt medlemskap og faktisk har ikke jeg kjent til at det finnes noe slikt medlemskap heller, for den saks skyld. Dette er i beste fall en spekulasjon fra Monitors side, som her blir gjengitt som en sannhet i Dagbladet.

Efter å ha påpekt at alle Monitor-redaksjonens eller journalistenes påstander om NHF og meg er usanne sitter jeg tilbake med undring over hvorfor jeg og NHF skal være en så stor trussel og en fare. En trussel mot hvem? En fare for hvem? NHF og jeg representerer norsk kultur, inkludert Nordisk Demokrati, og en vilje til å fremme norsk kultur i Norge. I motsetning til Monitors likesinnede i venstreekstremistiske grupper som RAF, IRA, ETA, de Røde Brigader, den Japanske Røde Arme, FALN, Røde Khmer, Action Direct, PLO, m. fl., så driver NHF kulturkamp med ordet og pennen som våpen. Selv med min største velvilje kan jeg ikke se hvordan vi kan bli oppfattet som en trussel mot annet enn de som forbryter seg mot det norske folk og norsk kultur, men det er kanskje nettopp derfor redaksjonen i Monitor og Dagbladet er bekymret?

Monitor er ifølge Dagbladet et "uavhengig antifascistisk tidsskrift" og redaksjonen rundt Monitor er blant de fremste ekspertene i Norge på hva som rører seg i de ulike nynazistiske grupperingene. Til Dagbladets informasjon kan jeg påpeke at Monitor betyr "overvåke", og denne "redaksjonen" er hverken mer eller mindre enn en privatdrevet efterretningsorganisasjon, som mottar statsstøtte for å overvåke politiske opposisjonelle i Norge en jobb de for øvrig gjør svært dårlig. Monitor er et av den ekstreme politiske venstresidens våpen i kampen mot anderledestenkende i Norge. Dagbladets journalister har ingen grunn til å stole på at den informasjonen som kommer fra Monitors "redaksjon" er sannferdig, noe jeg i og for seg har vist med dette brevet. At Monitor tok feil i utgangspunktet i Cymophane Records-saken er greit nok, men det er ikke greit at de ikke korrigerte seg selv da det ble klart at de tok feil.

Jeg forventer at de feilaktige påstandene som ble fremsatt i den aktuelle artikkelen, og som jeg i dette brevet påpeker, blir dementert av Dagbladet i nærmeste fremtid, og at Dagbladet holder seg for god til å videreformidle slik gjennomført løgnpropaganda fra venstreekstremistene i Monitors redaksjon i fremtiden. På forhånd takk.

Vennlig hilsen.

Varg VikernesHodie mihi, Bras tibi.
(I dag meg, i morgen deg)
Burzum Merchandise

© 1991-2024 Property of Burzum and Varg Vikernes | Hosted at Majordomo | Privacy policy