Burzum
NEWSBIOGRAPHYDISCOGRAPHYPHOTOSLIBRARYDOWNLOADSCONTACTS

LIBRARY

Global terrorisme

Det forundrer meg at det ikke fokuseres mer på årsaken til den terrorismen vi bevitner i vår tid. Media og de fleste samfunnstopper i Norge legger seg flate for amerikansk, britisk og israelsk løgnpropaganda og forsøker å hjernevaske resten av befolkningen til å godta disse løgnene.

Jeg tilhører en minoritet, og jeg vil gjerne benytte minoritetene rett i et demokrati og uttale meg om USA og årsaken til at jeg og flere med meg har noe imot USA og den politikken USA fører. USA er foraktet fordi USA er selv bygget på folkemord og utslettelse av den amerikanske urbefolkningen og deres kultur. USA er foraktet fordi USAs befolkning i stor grad består av religiøse fanatikere, avvikere og kriminelle som regelrett har blitt jaget ut fra Europa de siste 200 årene. USA er foraktet fordi USA er et gjennomført hyklerisk, forskrudd, uvitende og degenerert samfunn. USA er foraktet fordi USA har undertrykket og terrorisert sine søramerikanske naboer i 100 år. USA er foraktet fordi USA har støttet de mest undertrykkende og forkastelige regimene rundt om i verden i over 60 år.

USA er foraktet av Irak fordi det var USA som innsatte det fundamentalistiske regimet i Iran, et regime som truet med å angripe Irak og spre sin religiøse fanatisme til Irak. USA er foraktet av Irak fordi det var USA som presset Irak til å angripe Iran da Iran ikke holdt de avtalene de hadde inngått med USA (og Frankrike). USA er foraktet av Irak fordi det var USA som Gjennom sin politikk i Midtøsten satte landet i dyp gjeld. USA er foraktet av Irak fordi det var USA som presset Kuwait og andre land til å forlange at Irak betalte tilbake alle pengene de hadde lånt fra dem for å holde krigen mot Iran gående, en krig de følte at de kjempet på vegne av alle siviliserte og moderate arabiske land i området. De sloss imot iransk fundamentalisme på vegne av alle de arabiske landene, men nu skulle disse altså ha pengene de hadde "lånt" til dem tilbake. USA er foraktet av Irak fordi det var USA som angrep Irak da Irak tok tilbake de områdene vi kjenner som Kuwait i et desperat forsøk på å fa landet ut av den økonomiske krisen krigen mot Iran hadde satt dem i. Kuwait var før kolonitiden den eneste havnebyen Irak hadde, og i en avtale av 1975, inngått i Oslo forresten, ble de avspist med noen områder i Iran, som det USA-innsatte regimet der nektet å gi dem. Da britene ga Irak sin frihet efter kolonitiden beholdt de Kuwait by, som en marinebase i området. Det er utelukkende derfor Kuwait by og områder rundt byen, som er delvis stjålet fra Saudi Arabia også, eksisterer som stat i det hele tatt. USA er foraktet av Irak fordi det var USA og Storbritannia som presset på for å fa innført sanksjoner mot Irak efter Golfkrigen - noe som har ført til at hundretusenvis av irakiske barn har omkommet av sult og/eller mangel på medisin. USA og Storbritannia har bombet jevnlig i Irak, gjennomsnittlig en gang hver fjortende dag, siden krigen for å kaste Irak ut av Kuwait i 1991. Dette er noe media i Norge tydeligvis ikke synes er interessant for oss å vite.

USA er foraktet av Serbia fordi USA oppfordret og støttet opprørerne som startet krigen i Bosnia. USA er foraktet av Serbia fordi USA brøt våpenblokaden under Bosniakrigen og forsynte muslimene med våpen. Resultatet av dette ble blant annet at muslimene fikk nok selvsikkerhet til å angripe serberne, og da serberne slo tilbake disse angrepene ble de senere, av USA, beskyldt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten-forbrytelser som i så fall er et direkte resultat av at USA ga våpenstøtte til muslimene. USA er foraktet av Serbia fordi USA ikke tillot at Serbia beholdt sin frihet efter at USA vant den kalde krigen. Resten av de tidligere "kommunistiske" landene lå flate for USA, men Serberne nektet å krype for dem-akkurat som de nektet å krype for Sovjetunionen under den kalde krigen. Serberne er et stolt folk og har ikke for vane å krype for noen. USA er foraktet av Serbia fordi USA av den grunn oppildnet de etniske minoritetene i Jugoslavia til opprør mot serberne, og aktivt støttet dem. Først da USA og deres NATO bombet serberne "til fornuft" fikk de serberne til å danse efter deres pipe, og i dag er Jugoslavia også et løpeguttregime for USA, akkurat som de andre regimene i Europa. USA er foraktet av Serbia fordi USA tiltaler Slobodan Milosevic for forbrytelser de selv har provosert frem.

USA er foraktet av den siviliserte verden fordi USA støtter Israel i alt de foretar seg - enten det er utbytting av Sierra Leone og diamanthandelen der, undertrykking av palestinerne og Israels naboland, utvikling av forbryterske masseødeleggelsesvåpen i Israel eller hva det måtte være disse skurkene finner på. USA er foraktet av den siviliserte verden fordi USA støtter hvilket som helst undertrykkende og forbrytersk terrorregime så lenge det tjener USAs eller Israels interesser. USA er foraktet av den siviliserte verden fordi USA selv har stått bak den verste terrorbombingen og de største massemord vi noensinne har sett her i verden, i Tyskland og Japan på 40-tallet, i Korea på 50-tallet og i Vietnam på 60- og 70-tallet, men også en rekke andre steder som bakmenn i grusomme og meningsløse kriger. USA er foraktet av den siviliserte verden fordi USA er den eneste makt her i verden som har vært forskrudd nok til å benytte seg av atomvåpen mot et annet land, og sågar to ganger og mot dette landets sivile. USA er foraktet av den siviliserte verden fordi USA står bak den verste og største etniske rensingen vi kjenner til. I Europa efter krigen ble 15 millioner tyskere fordrevet fra sine hjem med USAs, Storbritannias og Sovjets velsignelse. 3 millioner tyskere ble myrdet i denne prosessen. USA er foraktet av den siviliserte verden fordi USA lot Sovjetunionen betale prisen for å knuse Hitlers Tyskland, for så å takke dem ved å starte en kynisk, feig og gjennomført råtten kald krig - og det på et tidspunkt halve Sovjetunionen allerede lå i ruiner. De vant denne krigen med mafiametoder, gjennom trusler og bestikkelser, og benytter seg fremdeles av CIA, den terroristorganisasjonen de bygget opp og finpusset i løpet av denne krigen.

USA er foraktet av den siviliserte verden fordi USA forurenser mer enn noe annet land og fordi USA gir blaffen i naturen vi lever i og av. USA er foraktet av den siviliserte verden fordi USA påtvinger alle andre land sin råtne og dekadente livsstil, med Coca Cola og McDonalds og andre kapitalistiske, naturfiendtlige og kulturløse merkevarer. USA er foraktet av den siviliserte verden fordi USA perverterer og korrumperer alt amerikanere kommer i kontakt med, enten det er vår kultur, våre eventyr og myter, våre tradisjoner eller historien og vitenskap. USA er foraktet av den siviliserte verden fordi yrkesløgnerne i Hollywood spyr ut løgnpropaganda, historieforfalskninger, pornografi og annen umoralsk søppel over hele verden, og gjennom dette bidrar til ødeleggelsen av alle verdens folk og særlig ungdommen.

USA er foraktet av den siviliserte verden fordi USA er verdens største hyklernasjon, med undertrykte negere som av forskjellige årsaker kun er tolerert som underholdningsartister, lavstatusarbeidere og idrettsfolk, og fjollete og uvitende rike hvite som tror de er antirasister fordi de ansetter latinamerikanske hushjelper, barnepiker og gartnere-til å slave for dem. Bak dette står et israelittisk mindretall som styrer all politikk, som eier bankvesenet og media og som sørger for at befolkningen stemmer for fortsatt støtte til Israel. USA er foraktet av den siviliserte verden fordi USAs økonomi er avhengig av at det er krig i verden, slik at USAs våpenindustri holdes i gang og alle arbeiderne får lønningene sine, slik at disse kan bruke mest mulig penger på tåpeligheter i USA og dermed holde i gang den andre halvdelen av USAs industri. USA er foraktet av den siviliserte verden fordi USA (og resten av "Vesten") holder hele Afrika, men også Midtøsten og andre verdensdeler, i gjeldsslaveri slik at USA kan utbytte disse områdene og utnytte resursene deres.

USA er foraktet av den siviliserte verden fordi USA alltid påstår at USA og alt som kommer fraUSA er best, til tross for at hele verden til stadighet får bevist det motsatte. For eksempel hver eneste gang USA deltår i NATOs øvelser her i Norge blir det understreket for alle de andre som deltar at USAs militære styrker er av elendig kvalitet, på så godt som alle områder og nivåer. Spesielt gjelder dette det menneskelige materiellet i USAs væpnede styrker.

USA er foraktet av den muslimske verden fordi USA ødela Iraks makt utelukkende fordi Irak var en motvekt i området til Israels makt. USA er foraktet av den muslimske verden fordi USA aldri trakk sine tropper tilbake fra Saudi Arabia efter Golfkrigen. USA er foraktet av den muslimske verden fordi USA overlot Afghanistan til elendighet i 1989. USA er foraktet av den muslimske verden fordi USA støtter de råtne, korrupte og bedritne regimene i land som Saudi Arabia, Kuwait og Egypt. Befolkningene lider under disse regimene, men USA bryr seg utelukkende om at oljen fra Midtøsten når frem til de amerikanske, bensinslukende, vulgære og forvokste bilene.

Det er klart at denne globale økonomien vi ser egentlig handler om å gjøre hele verden til slaver for USA og Israel. Det er klart at "frihet og demokrati" handler om å sikre at all makt i verden blir samlet i New York, Washington og Tel Aviv. Det er klart at denne "antirasismen" og "internasjonalismen" vi ser i samfunnet egentlig handler om å utslette alle kulturer og alle folks etniske identitet slik at ingen lenger skal ha noe ønske om eller styrke til å gjøre opprør mot USAs og Israels internasjonale, altomfattende, verdensomspennende maktstruktur.

Dette er noen av årsakene til at en rekke grupper og personer er imot USA og deres politikk. Dette er også årsaken til at noen går til angrep på USA, Israel og deres interesser, som kapitalistenes hovedkvarter i World Trade Center og verdensterrorismens hovedbase i Washington, Pentagon.

USA forsøker å true oss med å si at "dere er enten på vår side og dermed imot terrorisme, eller dere er imot oss og for terrorisme". I så fall vil jeg gjerne si høyt og tydelig, med rak rygg, at jeg er imot USA, og for alle som sloss imot USA, enten det er muslimske fundamentalister, ekstreme venstreradikale, fanatiske naturvernere, ekstreme nasjonalsosialister eller rett og slett vanlige borgere som har nok verdighet og rettferdighetssans til å avsky og forakte USA og alt de står for. Jeg er imot terrorisme, og nettopp derfor er jeg imot USA. Hvis USA vil krige mot terrorisme så får de begynne med å bombe Langley, Washington, New York, London og Tel Aviv.

Dessuten vet vi ikke hvem som blir nestemann når USA er ferdig med å bombe muslimene. Kanskje det blir nasjonalister i Europa, eller kanskje venstreekstremistene? Kanskje det blir naturvernere eller nok et land i Afrika eller Asia, eller Europa for den saks skyld!? Vi vet aldri. Vi bare vet at noen blir nestemann. Kanskje det er deg de vil ta neste gang? At du støtter dem i dag er ingen garanti for at ikke du er nestemann. Lojalitet til dem betyr ingenting. Du kan jo bare lese bibelen så ser du hvilket syn de har på oss ikke-israelitter og våre kulturer. Ta bare en titt i deres Torah (mosebøkene) [1], eller i deres Talmud [2].

Men for all del, du kan vel ikke ta meg eller det jeg sier alvorlig. Hva vet eller forstår vel jeg sammenliknet med de flotte, norske, samvittighetsfulle og effektive politikere som styrer vårt land for oss og til vårt beste!?

Varg VikernesHodie mihi, Bras tibi.
(I dag meg, i morgen deg)

Noter:

[1] Jeg siterer 5. Mosebok, 7. kapittel, 22. til 25. vers:
Herren din Gud vil litt efter litt drive disse folk utfor deg; du skal ikke makte å gjøre ende på den i hast; for da kommer villdyrene (det er oss) til å bli for mange for deg. Herren din Gud skal gi den i din vold og slå den ned stor forvirring, til de er ødelagt. Og han skal gi deres konger i din hånd, og du skal tilintetgjøre deres navn under himmelen; der skal ingen kunne stå seg imot deg, til du har utryddet den. Deres utskårne billeder skal I brenne opp ned ild.
Eller 5. Mosebok, 7. kapittel, 5. til 6. vers:
Men således skal Israels folk gjøre ned den: deres altere skal 1 bryte ned, og deres billedstøtter skal I slå sønder, og deres Astarte-billeder skal I hugge i stykker, og deres utskårne billeder skal I brenne opp ned ild. For et helligfolk er Israels folk for Herren; deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk son er på jorden, til å være hans eiendomsfolk.
Eller 5. Mosebok, 7. Kapittel, 16. Vers:
Alle de folk son Herren din Gud gir i din hånd, skal du fortære; du skal ikke spare den.

[2] Jeg siterer Abhodah Zarah, 22b:
Hvorfor er ikke-jødene urene? Fordi de ikke var tilstede på Sinaifjellet.
Videre, i Biur Hetib (Schulchan Arukh), kan vi lese:
En (jødisk) kvinne nå vaske seg hvis hun ser en uren ting, son en hund, en ræv eller noen ikke israelittiske folk; en kristen, en kamel, et svin, en hest eller en spedalsk.
Videre i Kethuboth, 3b:
Sæden til en ikke-jøde er det samme som sæden fra et dyr.
Videre i Babha Kama, 113b:
Det er tillatt å bedra og lure ikke-israelitter.
Videre i Closchen Ham:
Hvis du ser en kjetter, som ikke tror på israelernes lover, falle ned i en brønn hvor det er en stige, fjern hurtig stigen slik at han dør.
Videre i Abhodah Zarah, 26b (Tosephoth) står det:
Selv de beste blant ikke-israelittene bør drepes.
Og slik fortsetter deres åpenbart rasistiske religiøse lover.

Burzum Merchandise

© 1991-2024 Property of Burzum and Varg Vikernes | Hosted at Majordomo | Privacy policy