Burzum
NEWSBIOGRAPHYDISCOGRAPHYPHOTOSLIBRARYDOWNLOADSCONTACTS

LIBRARY

Hvordan vi bør forstå Balders død

En grunnleggende side ved de solare krefter er at de ønsker å sette alt i system, gjøre orden ut av kaos. Det var slik Universet ble skapt og det er slik vi må perfeksjonere Universet. Ingenting kan bli perfekt, men i det øyeblikket vi slutter å strebe efter det perfekte vil vi i all sannhet gå til grunne.

Hva som er det perfekte bestemmes av de øverste representanter for de Solare krefter, de reneste av de rene, de klokeste av de kloke.

Hva er så Solare krefter? Det er alt godt og konstruktivt i kosmos. Kun godt kan skape godt med godt. Ja, kun godt ønsker å skape godt med godt. Det er derfor innlysende at kun den Kelto-Germanske rase kan kanalisere disse kreftene og bruke dem til å skape orden ut av kaos, og godt ut av orden. Det er derfor imperativt at denne lyse og gode rase griper makten på vår av Æsene skapte Moder Jord, frembringeren av liv.

l vanlige menneskers forestilling er de Solare krefter utelukkende maskuline, og de Lunare krefter utelukkende feminine. Dette er en typisk vrangforestilling hos undermennesker. Sannheten, som selvsagt er kjent for de sanne Solare kreftene, er at de Solare, såvel som de Lunare, kreftene er mer dualistiske enn som så. l seg har de Solare kreftene både den feminine livsskapende kraften og den maskuline livsbevarende kraften i universet. Som opplyste mennesker vet, så er den nordiske feminine kraft også preget av særs god ordenssans, i motsetning til fremmede rasers feminine kraft, som i overveiende grad er preget av kaotisk forvirrede lyster og ukontrollerbart dyrisk begjær. Så ingen skal bekymre seg over at vi også dyrker feminine krefter. Dog skal der sies, at de Solare kreftene i overveiende grad er maskuline, og rna kontroller res derefter.

Som eneste rase på Moder Jord har vi en forestillingsverden som er i overensstemmelse med virkeligheten. Også når det gjelder forestillingen om at Sol er en gudinne (Asynje) og ikke en Gud (As). Dette i seg selv bekrefter at de Solare kreftene, som er navngitt efter.

Sol den livsgivende, ikke utelukkende er maskuline. Sol er en feminin kraft skapt av de maskuline Æsene.

For å bygge videre på Æsenes kreasjoner må vi først lære oss å beherske de Solare kreftene i universet. Vi skal perfeksjonere det våre forfedre og skapere begynte på. Det er selvsagt en utspekulert Lunar løgn at skapelsen er komplett. Man kan kjenne igjen det onde ved at dets representanter pastår at skapelsen er komplett. (Arkiver kunnskapen om det i en lett tilgjengelig fil!) Som et speilbilde av kosmos har alle overmennesker evnen til å kanalisere og bruke kosmos' krefter. Kunnskapen om hvordan er skjult i det rene blod. Dette er den ubevisste årsak til at så mange i fordums tider har gjort så mye for å bevare blodets renhet. Ja, og det er også hele årsaken til at så mange onde undermennesker gjennom hele historien har gjort så mye for å ødelegge blodets renhet. Kun ved å la blodet skitnes til vil de Lunare krefter lykkes i sin kamp for tilintetgjørelse av alt liv og en fremtid for det gode. Man kan kjenne igjen det onde også ved at dets representanter påstår at blodets tapte renhet ikke er noe i bry seg om å forhindre.

Det skal bemerkes at ikke alt ondt er bevisst sin ondskap og sin onde natur. Ondskap er ofte et resultat av degenererte gener, hjernetilskitning , blodskam (alle former), dumhet, uvitenhet og fysiske skader som har nedsatt sjelsevnene (f.eks. langvarig alkoholmisbruk, narkotikamisbruk, slag mot hodet, oksygenmangel over en viss tid o. l.)

Kun ved å lytte til blodets røst har vi idag vært istand til å gjenopplive de Solare kreftene i oss. Ved å stole på vår intuisjon fremfor vår sansefornemmelse har vi oppdaget sannheten. Til støtte for dette vil jeg gjerne avsløre, for første gang i verdenshistorien siden Atlantis undergang, den sanne mening bak myten om Balders død:

Sagaen begynner med at Balder forteller de andre Æsene om en drøm han har hatt. Drømmen forteller om fare for ham. Æsene bestemmer seg for å verne om Balder mot alle farer; mot ild og vann, jern og alle slags malm, mot steinene, jorden, trærne, sykdommene, dyr, fugler, eteret og ormene. Da dette er gjort finner Æsene det moro å kaste stein på Balder, å hugge til ham med alle slags våpen, skyte med pil og bue på ham, o.s.v. Kun Hod avstår fra å gjøre noe, for han er blind og kan ikke se hvor Balder står.

Loke finner dette brysomt, og kler seg ut som en kvinne og går til Frigg for å spørre henne om der finnes noe i det hele tatt som kan skade Balder. Frigg avslører at der finnes en liten snyltevekst som vokser på Yggdrasill, livets tre. Loke går så hen til Hod og spør om ikke Hod også vil ære Balder ved å skyte på ham. Hod skyter så misteltein efter henvisning fra Loke rett gjennom Balder, som faller død om på bakken.

Når Balder så er død blir der gravferd. Balder legges på bålet, og Nanna, Balders hustru, dør av sorg ved synet. Hun legges på bålet sammen med ham. Tor sto ved bålet og vigde det med hammeren sin da en dverg med navn Lit kom springende forbi. Tor sparket til ham så han føk på bålet han også.

Hermod reiser så til Hel, efter oppfordring fra Frigg, for å finne Balder og få ham hjem igjen. Han rir i vei pa Odins hest, Sleipner, til Hel. Her finner han Balder i Hels sal, og spør om han kan ta med seg Balder hjem igjen, for han er savnet så fælt.

Hel sier så til Hermod, at han skal si til Æsene, at om alt i verden gråter for Balder, da vil hun slippe ham løs. Før Hermod forlater Hel til hjemreisen, får han med seg en gullring av Balder, som tilhørte Odin, og som ble lagt på bålet med Balder. Vel hjemme bringer han budskapet og Æsene får alt til å gråte for Balder. Så nær alt, det er en som ikke gråter, en gammel kone som heter Takk. Det er Loke i forkledning. Balder blir dermed i Helheimen, til Æsenes fortvilelse. Men efter Ragnarok kommer han tilbake, og sammen med. Æsenes andre barn finner de gullbrikkene Æsene pleide å leke med i gresset på Idavollen.

Det myten om Balders død egentlig betyr er følgende: Meningen med livet (Balder) er truet. Æsene gjør sitt for å verne om meningen med livet, men logikken (Loke) i mennesket, med sin trang til å løse problemer, finner en vei til å ta livet av meningen med livet. Han finner snylteveksten på menneskeheten, (snylteveksten pa livets tre, misteltein) og bruker det blinde i mennesket (Hod) til å myrde meningen med livet. Det som skjer da er at nærheten mellom menneskene (Nanna) dør, og at menneskeheten (Tor) mister sin tillit (Lit) til skaperverket.

Menneskeheten begynner så å søke efter meningen med livet (Hermod reiser til Hel), og i det ubevisste (Helheimen) finner den det den søker. Men, på grunn av logikken (Loke i form av Takk) er ikke menneskeheten i stand til å få meningen med livet frem i bevisstheten igjen. Logikken kjenner ingen sorg, og kan derfor ikke gråte for meningen med livet.

Forklart historiske: Den nordisk-germanske rase føler at deres livsgrunnlag, deres mening med livet, er truet utenfra. De går til det skritt å aktivt forsvare det de tror på. Fienden kan gjerne drepe dem, men deres mening med livet er like fullt tilstede i deres stolte rase. Men, noen få degenererte, blinde individer i den nordisk-germanske rase tar opp en fremmed israelittisk tanke i seg, de blir kristne. Denne åndlige pest sprer seg i rasen og meningen med livet dør, og med den dør menneskenes nærhet seg imellom og tilliten til skaperverket som en positiv ting som får sitt endelikt.

Eftersom tiden går søker mange gode mennesker meningen med livet igjen, gjennom gamle ritualer, åndelig søken og okkulte løsninger. Men selv om de finner den får de den ikke med tilbake, for menneskene krever vitenskaplige bevis på allting. De vil ikke godta meningen med livet, for de stoler mer på sansefornemmelsen enn på intuisjonen. Og der står vi idag, vi har meningen med livet, muligheten til å få tilbake tilliten til skaperverket og til å få litt menneskelighet iblant oss igjen, men vitenskapen fornekter alt. Vår teori kan ikke bevises vitenskaplig. Det er denne "vitenskapen" som også påstår at raseblanding ikke er farlig, at skaperverket er komplett. Det er denne "vitenskap", som i all sannhet er Lunar og destruktiv, dødsdyrkende og ond.

Hva er så løsningen på dette så viktige spørsmål?

Vi skal bygge den nye verdensorden på de raserene ledernes gode intuisjon, vi skal ønske Balder tilbake, ved å godta det lederne sier selv om det som sies ikke kan bevises vitenskaplig. Vi skal fortrenge det kalde kristne mørket og ta opp i oss de gode, varmende og nærende kreftene i oss selv. Vi står ved et vendepunkt, vi må nu velge mellom liv og død, lys og mørke, kjærlighet og hat, oss selv og fremmede raser og folk. Det er ikke mulig med noe kompromiss - det er enten eller!

La Ragnarok bli ferdig kampen i våre sinn mellom de Solare og de Lunare krefter - og alt du trenger å gjøre er å bestemme deg for å tro, for å tro på deg selv, ditt folk og din rase - for å tro på det du blir fortalt av din Fører!

Heil Wotan! Og Heil deg! Velg din neste!

Varg Vikernes


ᛉ Burzum Merchandise ᛣ

© 1991-2024 Property of Burzum and Varg Vikernes | Hosted at Majordomo | Privacy policy