Burzum
NEWSBIOGRAPHYDISCOGRAPHYPHOTOSLIBRARYDOWNLOADSCONTACTS

LIBRARY

Odalismen

I vår verden finnes der en rekke begreper som betegner en form for tro eller som beskriver et livssyn. En rekke forskjellige meninger legges til disse begrepene og ofte er det stor forvirring rundt f. eks. hva en "odinist" er, eller hva en "hedning", "paganist" eller "åsatroer" egentlig er for noe, hva vedkommende står for og jobber for.

Flere av disse begrepene er videre belastede begreper, noen er sågar forbudte enkelte steder. Vi i A. H. F. føler derfor behov for å skape et nytt begrep som hverken er forbudt eller tidligere belastet, og som samtidig beskriver hva vi står for. Vi har derfor samlet oss rundt begrepet odalisme (av urnordisk oþila, norrønt óðal og norsk odel/adel).

Grunntanken i odalismen er rekonstruksjon av og tilbakevending til det opprinnelige og ekte, det sunne og konstruktive i det nordiske1 mennesket og dets kultur. Odalisme må forstås som bestrebelse for å gjenskape vårt urnordiske livs- og verdisyn, vår verdensanskuelse og moral.

I dette ligger å dyrke frem våre nordiske folks positive særegenheter, som under tusen års kristelig (og senere kapitalistisk) mørke har blitt undertrykket og systematisk motarbeidet. Vi ønsker å finne tilbake til våre forfedres positive livsanskuelse, hvor livet ble betraktet som en gave og hvor respekten for naturen var absolutt. Den naturvennlighet og naturkjærlighet, dyrevennlighet og dyrekjærlighet som fantes før i tiden er det eneste som kan redde oss og våre efterkommere fra total ødeleggelse av Moder Jord. Det er først og fremst dette vi søker med odalismen; respekten for blod og odel, for Himmel, Hav og Moder Jord.

Odalismen i praksis vil være enkeltmenneskets bestrebelse på å finne tilbake til denne nordiske menneskenatur. I A. H. F. vil vi i organisert form, og på både lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå søke å finne frem til de stedene hvor våre forfedre feiret naturen og livet som helhet. Vi vil prøve å gjenopprette menneskenes respekt for naturen og den magi naturen omgir oss med, blant annet ved å feire våre gamle høytider der hvor våre forfedre gjorde det, og i størst mulig grad slik våre forfedre gjorde det.

Menneskets opplevelse av naturen og den magi som omgir våre gamle helligsteder vil, tror vi, bidra til økt bevissthet rundt både vår egen natur og den naturen vi lever med og i. I en ellers så rasjonell verden vil odalismens naturmystikk kunne vekke den gamle nordiske sjel og ånd i et folk som for lenge siden motvillig mistet begge deler under korsets svøpe.

Med Nordisk Hilsen fra N. H. F.

Noter:

1. Med nordisk menes også germansk.

Varg Vikernes


Burzum Merchandise

© 1991-2024 Property of Burzum and Varg Vikernes | Hosted at Majordomo | Privacy policy