Burzum
NEWSBIOGRAPHYDISCOGRAPHYPHOTOSLIBRARYDOWNLOADSCONTACTS

LIBRARY

Om "Frihet og Demokrati" (Del I)

Denne artikkelen handler om hvorfor det er alvorlig at alle journalister i Norge enten er kristne, konservative kristne, venstreradikale (venstreekstreme), humanister, israelitter, liberalister, muslimer, kapitalister, homofile, fremmedkulturelle, sosialistiske naturvernere, frimurere eller flere av disse tingene på en gang.

Ingen som er nasjonalister, odalister eller ikke-sosialistiske naturvernere far slippe til, eller for å si det kort: ingen nordmenn med en norsk sjel får slippe til! Alle inntrykk vi får, all informasjon (propaganda) som er tilgjengelig gjennom massemedia og skoleverk er valgt ut og redigert (sensurert) av mennesker som ikke prioriterer det norske folk og den norske kulturs ve og vel fremfor andre folk og kulturer.

De har ifølge seg selv ikke makt til å påvirke folket med sine egne holdninger, men ansvar for å påvirke folket med sine egne holdninger. Selv underbevisst vil de ha et ønske om å vinkle saken i sin egen favør, og dette underbevisste ønsket vil alltid påvirke deres språk.

Et eksempel er følgende tekst, en sak vist beskrevet på to ulike måter. Demonstrasjon mot intoleranse stoppet i Eksempelby:

En gruppe unge idealistiske sosialister demonstrerte forrige helg for økt toleranse i Eksempelby. De delte ivrig ut løpesedler med utformasjon til tilskuerne og møtte politiet med et smil. Likevel ble demonstrasjonen stoppet av politiet, fordi de hadde oppdaget enkelte usannheter om noen maktmennesker i informasjonen på løpesedlene som ble distribuert.

Kommunistbande spredde løgnpropaganda i Emksempelby:

En bande bestående av fanatiske kommunister marsjerte forrige helg for økt likegyldighet i Eksempelby. Aggressivt spredde de propagandamateriale til den skrekkslagne lokalbefolkningen og møtte politiet med hånlige flir. Kommunistmarsjen ble stoppet av lokale myndigheter som tok ansvar i situasjonen da de avslørte en rekke regelrett løgnaktige ærekrenkelser av enkeltpersoner i propagandaen kommunistbanden spredde.

Hvis jeg, en simpel fange, klarer å vinkle en sak så forskjellig, hva klarer vel ikke en godt utdannet yrkesskribent eller journalist å få til? Tror du ikke at også DU blir påvirket av dette?

Varg Vikernes
28.11.2001En fanatiker er en idealist man er uenig med. En idealist er enfanatiker man er enig med.
ᛉ Burzum Merchandise ᛣ

© 1991-2024 Property of Burzum and Varg Vikernes | Hosted at Majordomo | Privacy policy