Burzum
NEWSBIOGRAPHYDISCOGRAPHYPHOTOSLIBRARYDOWNLOADSCONTACTS

LIBRARY

Lögnernas mästare: Del IX – Ett kall till motstånd

Kära europeiska kamrater och alla andra också.

1994 skrev jag i "Vargmål" att vår regering släppte in så många muslimer till våra länder, möjligtvis för att de vill att vi ska känna oss tillräckligt hotade av dem för att stödja Israel oavsett vad. Detta var innan regeringen i USA i hemlighet startade sin terrorkampanj mot sin egen befolkning och skyllde på muslimerna för att ha en ursäkt att påbörja sitt "krig mot terrorn" och kunna kuva andra länder utan allt för mycket protester, men idag verkar denna ganska originella hypotes från 1994 ha innehållit mer sanning än jag kunde föreställa mig.

Vad vi har sett sedan 9/11 är en mycket aggressiv kampanj av vissa grupper och företag bestående av mycket rika individer för att få oss att acceptera mer och mer övervakning och förnedring i "kriget mot terrorns namn". De får oss att ge upp mer och mer av våra rättigheter och vår frihet, och allt görs med svepskälet "krig mot terror" och så klart "säkerhet". Vår säkerhet, så klart... Ökade flygplatskontroller; electroniska pass; DNA databaser; databaser med personlig information; mer polisövervakning; fler kameror på fler platsera; nya lagar och så vidare. De introducerar nya sätt att öka vår "säkerhet" nästan varje vecka.

Hade de introducerat alla sina medel för att bekämpa "terrorism" och göra våra samhällen "säkra" på en dag hade varenda en av oss förstått vad det är de försökte göra - och hade gjort uppror. Så istället gör dom det gradvis och över en längre tid. Efter tillräckligt lång tid kommer de att ha introducerat tillräckligt med medel för att vara säkra på att vi inte kan göra uppror, även om vi ser genom deras lögner och bryter oss fria från deras hjärntvätt och lyckas tänka själva tillräckligt länge för att förstå att vi behöver göra uppror mot dem. Jag kan lägga till att vi redan är långt förbi Orwell’s dystopi 1984 på många sätt; det är redan värre än så för många av oss. Snart kommer alla att vara slagna i bojor – mentalt (genom hjärntvätt) såväl som fysiskt.

Så vad i hela världen är det som de vill? Varför vill de förvandla oss alla till slavar? Självklart handlar det om makt och pengar – det har alltid varit deras huvudsakliga drivkraft – men det handlar också om hat. Dessa rika individer hatar oss; de hatar vår kultur, de hatar vår filosofi, vår historia, vår mytologi, våra värderingar, vår religion och viktigast av allt; de hatar oss. Med oss menar jag de av europeisk härkomst. Visst, de hatar nästan precis alla andra också, men deras hat emot Europa och allt europeiskt är nyckeln här och anledningen till att de gör som de gör – och de förstår inte ens detta själva! Detta gör dem bara ännu farligare, eftersom de tänker på sig själva och presenterar sig själva – med sitt massiva propagandamaskineri – som offren närhelst vi protesterar mot vad de gör, och agerar alltid utefter detta.

De tänker på sig själva som stående över resten av oss, och tror på något sätt - kanske rent instinktivt – att de har rätten att förgöra oss om de kan. Nu, kan de inte det såvida vi inte låter dem, vi är smartare, starkare och bättre än dem, men av någon anledning låter vi dem göra detta, fastän långsamt och lite motvilligt, och vi har gjort det sedan kristnandet av folken i Europa, och ännu mer sedan år 1789, och ännu mer sedan år 1881, och ännu mer sedan 1918 och ännu mer sedan år 1945 och ännu mer sedan år 2001. Idag hatar till och med vi oss själva, för vi är så fördärvade mentalt av deras lögn-propaganda och så utsugna, ruinerade och uttröttade av deras 2000 åriga kampanj för att förstöra oss.

Kära europeiska bröder och systrar; hör mina ord och glöm inte vad jag säger i deta upprop. Var modig, var stark, var smart; var europeisk! Gör dig kvitt denna smutsiga bests inflytande över dig och ditt hem! Hela er själva! Hela ditt släkte! Hela Europa! Till Europa och alla andra också; GÖR MOTSTÅND MOT DENNA FIENDE!

Vem som än önskar har mitt tillstånd att översätta denna artikel till vilket språk som helst och publicera denna artikel var som helst och i vilken form som helst.

Er Trogne,
Vark Vikernes
Mars 2011


Burzum Merchandise

© 1991-2023 Property of Burzum and Varg Vikernes | Hosted at Majordomo | Privacy policy